Waardeer het kleine beetje levenskunst…

Bij filosoferen draait het om oefenen; het ons eigen maken van een levenswijze. Wat een wonderlijk doel eigenlijk. En zeker als we bedenken dat het doel van de Stoa en andere levenskunst-scholen gelegen is in een meer natuurlijke levenswijze. Meer leven in overeenstemming met de natuur; de natuurlijke orde van de dingen.

Hoe kun je het natuurlijke cultiveren? Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is natuurlijk schijn. Het soort levenswijze dat de filosoof nastreeft staat in het teken van ruimte maken, van kunnen laten… Niet langer vermeerderen, versterken, bekrachtigen, vernieuwen, van kennis, inzichten, activiteiten of projecten. Maar juist deze oneindige dynamiek van handelen tot stilstand – of beter: tot rust – brengen.


Waardeer het kleine beetje levenskunst dat je hebt geleerd en vind daar rust in. En breng de rest van je leven door als iemand die zich van ganser harte geheel aan de goden heeft toevertrouwd en van niemand meester of slaaf wil zijn.
(Boek 4, fragment 31)

Vanavond lees ik hierin twee bemoedigingen. In de eerste plaats het vertrouwen dat Marcus stelt in datgene wat we reeds geleerd hebben. We weten het eigenlijk al, we hoeven niet verder te zoeken om te weten wat goed is voor ons en wat ons te doen staat. Die levenskunst die we zoeken, is van nature in ons aanwezig. We kunnen rusten in een besef dat we op de goede weg zijn.

In de tweede plaats het vertrouwen in en de overgave aan de orde van de wereld. Marcus spreekt over ‘de goden’ die ik voor het gemak maar even als de dynamische en bezielende krachten in de wereld neem. We zijn daarmee verbonden en kunnen ook daarin iets loslaten; we hoeven de/onze wereld niet te controleren of beheersen. Kunnen ons aan de werkelijkheid overgeven; ook daar in rusten. Zonder dat dit een passief soort zelfverlies betekent. Integendeel… staande midden in het leven kunnen we zo op natuurlijke wijze floreren…

Dit artikel is geplaatst in Aurelius, Natuur. Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.